Kontakt


Wojskowe Koło Łowieckie Nr 105  "Łoś"
ul. Kościuszki 75/10
10-552 Olsztyn

Siedziba Koła:

ul. Kościuszki 75/10

10-552 Olsztyn


Adres do korespondencji:

skrytka pocztowa 185

10-001 Olsztyn 1


NIP 739-020-83-08

Regon 510200069

Nr Konta w Banku Spółdzielczym Szczytno o/Olsztyn

32 8838 0005 2017 0900 1111 0001

 

 Kontakt do administratora strony:

 kol. Leszek Dziak

leszekdziak@gmail.com

leszekdziak@op.pl

Kolegów Myśliwych członków naszego Koła, którzy nie maja  jeszcze dostępu do logowania na naszą stronę internetową proszę o kontakt na powyższe adresy o informację, krótko mówiąc potrzebuje adres mailowy do założenia konta. Darz Bór