Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 14.05.2023


Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 14.05.2023 r.


Na podstawie §38 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, Zarząd Koła zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 105 „ŁOŚ” w Olsztynie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 105 „ŁOŚ” w Olsztynie odbędzie się w dniu 14 maja 2023 r. o godzinie 10:00 w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, ul. 1 Maja 63.