Piknik Strzelecki WKŁ Łoś nr 105 w Olsztynie

Termin i program:

02-07-2023 godz. 11.00 Strzelnica Myśliwska Olsztyn Gutkowo.


Zapisy proszę potwierdzać sms pod nr 511325001 do 21-06-2023 imię i nazwisko żony i myśliwego.


Nagroda Prezesa:

Miejsca I , II,III

-Szkolenie przez instruktorów strzelectwa z naszego koła( Michał Szarszewski , Mariusz Klimaszewski , Mariusz WienckoWiesław Pawłowski) w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią palną na stanowiskach na osi Rogacza. 

-3 Próbne strzały kal 223 max .do makiety rogacza ze stojaka do przestrzeliwania broni w pozycji siedzącej.

Do rozstrzygnięcia zawodów kolejne 3 strzały brane pod uwagę punktacja z tarczy.

 

Nagroda Łowczego:

Miejsca I, II,III

- Konkurencje dzik w przebiegu 10 strz. 5 z prawej i 5 z lewej( punktacja według wyniku na tarczy)

-Konkurencja Myśliwska oś praktyczna zgodnie z prawidłami( jeden rzutek 5 pkt)

W przypadku dużej ilości chętnych, dodanie trapa by była płynna rotacja.

PKT liczymy dokładnie tak samo jak na zawodach strzelony rzutek 5 pkt, dzik zgodnie z makietą.

 

 

W trakcie zawodów w wiacie poczęstunek w postaci Ciasta Herbaty i Kawy , catering i wspólna integracja nas wszystkich.

Myśliwi muszą zakupić amunicję kulową i śrutową we własnym zakresie.