Introdukcja bażanta 2020

Introdukcja  bażanta

w  obw. 267 (Rutka II,  sady kol. Kowalewskiego)

 

         22.03.2020 r. do obwodu nr 267 zostało wpuszczone 14 kur i 5 kogutów w przygotowane miejsce w rejonie sadów. Bażanty zakupił i dostarczył kol. Jerzy Kwiatkowski. Wpuszczanie bażantów obyło się w obecności kol. Jana Łukasika, Bogdana Granackiego, Pawła Sokoła, Tomasza Brzozowskiego i oczywiście kol. Jerzego z małżonką. Opiekę nad bażantami zlecono kol. Bogdanowi. Po wypuszczeniu i wyposażeniu karmowiska oraz degustacji tortu przygotowanego przez małżonkę kol. Jerzego, myśliwi w poczuciu dobrze wypełnionego zadania rozjechali się do domów.