Wyjazd edukacyjno - przyrodniczy dla dzieci.

W dniu 21-06-2021 Wojskowe Koło Łowieckie „Łoś” w porozumieniu z Nadleśnictwem Korpele
zorganizowało wyjazd edukacyjno - przyrodniczy dla klasy III Szkoły Podstawowej w Szczęsnym.
Wyjazd miał na celu przekazanie dzieciom informacji, na czym polega praca Leśnika, czym zajmują się
Myśliwi i jak ze sobą współpracują. W Nadleśnictwie Korpele przywitali nas zastępca Nadleśniczego
Filip Falarz oraz St. specjalista ds. ochrony lasu Agnieszką Masalska, którzy zapoznali dzieci z historią
Nadleśnictwa i jego położeniem. W późniejszej części spotkania dzieci brały czynny udział w dyskusji,
wykazywały bardzo dużą wiedzę przyrodniczą i odpowiadały bardzo dobrze na zadawane pytania. Za
zaangażowanie otrzymały nagrody oraz upominki.
W dalszej części zajęć udaliśmy się na ścieżkę edukacyjną w Szkółce Leśnej w Dębówku, by zapoznać
dzieci z rodzimymi gatunkami drzew występującymi na terenie Nadleśnictwa Korpele oraz w innych
regionach Polski. Na miejscu przywitała nas Pani leśniczy Halina Dzieżyk, która w bardzo interesujący
sposób zgłębiła dzieciom wiedzę na temat hodowli lasu. Pierwszy dzień lata nie był łaskawy pod
względem pogody, zaczął padać deszcz i nie wszystkie zakamarki tego pięknego miejsca zdążyliśmy
zobaczyć. Kolejnym kierunkiem naszej podróży był domek myśliwski w miejscowości Witówko. Tam
czekały pieczone kiełbaski, ciasta i ciasteczka. Dzieci w pełni korzystały również z infrastruktury
obiektu i placu zabaw, który do niego przylega. Ciekawe i mocno skupiające uwagę dzieci okazało się
skręcanie budek lęgowych dla ptaków. Po przekazaniu krótkiej informacji, po co są budki lęgowe i
jaką pełnią funkcję, uczniowie podzieleni na cztery grupy rozpoczęli rywalizację w ich budowie. Dzięki
dużemu zaangażowaniu i pełnej aktywności powstało 8 szt. budek. Niestety deszczowa pogoda
uniemożliwiła ich zawieszenie na drzewach, ale zostanie to zrobione w późniejszym terminie na
terenie Leśnictwa Grom w Nadleśnictwie Korpele. Ostatnim przystankiem było pokazanie leśnego
paśnika oraz lizawek dla zwierząt. Dzieci zmęczone, lecz uśmiechnięte wróciły autokarem do szkoły w
Szczęsnym.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją zdjęciową z tego wydarzenia..

Galeria zdjęć