Wesołych Świąt

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy z WKŁ Łoś

Przyjmijcie, proszę, życzenia wszystkiego co najlepsze na ten szczególny Czas.

Niech spełniają się Nasze marzenia.

Aby dane nam było realizować i osiągać stawiane sobie cele.

Oby los oszczędził nam chwil trudnych, a obdarzał tymi dobrymi.

Życzę Nam wszystkim jedności szczególnie w chwilach próby, a tych z całą pewnością przed łowiectwem ogólnie pojętym, ale i tym realizowanym w obwodach naszego koła będzie w przyszłości sporo. Nie pozwólmy się dzielić, zjednoczeni będziemy silniejsi aby stawiać czoła przeciwnościom, które pojawią się wobec działań na niwie łowieckiej.

Życzę Koleżankom i Kolegom sukcesów łowieckich, a przede wszystkim pozytywnych emocji związanych z realizacją Naszej pasji.

W imieniu Zarządu WKŁ Łoś

Artur Karetko