Aktualnie polujemy

Zdjęcie Nazwa zwierzyny Uwagi Okres polowania
Bażanty Bażanty koguty - od 30 września do końca lutego                    Kury     -  wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta - od dnia 30 września do dnia 31 stycznia 30.09 - 31.01
Borsuki Borsuki - od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok 01.09 - 30.11
Daniele Daniel - byki - od dnia 1 września do dnia 28 luty,
               łanie  - od dnia 1 września do dnia 15 stycznia            
               cielęta
-  od dnia 1 września do dnia 28 luty,
01.09 - 28.02
Dziki Dziki  - odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do
dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego - przez cały rok, lochy - od dnia 15 maj do dnia 15 luty
01.01 - 31.12
Gęsi Gęsi - zbożowe i białoczelne - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31 stycznia, gęgawy - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego,
lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 15 stycznia
01.09 - 21.12
Gołębie grzywacze Gołębie grzywacze  - od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada 15.08 - 30.11
Jarząbki Jarząbki  - od dnia 1 września do dnia 30 listopada 01.09 - 30.11
Jeleni Szlachetny - Byki Jelenie  -   byki - od dnia 19 sierpnia do końca lutego,
              
19.08 - 28.02
Jeleni szlachetny -łanie i cielaki Jelenie : Łanie od 1.09 do 15.01
                Cielęta od 1.09 do 28.02
1.09 - 15.01
Jelenie sika Jelenie sika byki, łanie i cielęta - od dnia 30 wrzesinia  do dnia 15 stycznia 30.09 - 15.01
Krzyżowki, cyraneczki, głowienki, czernice Krzyżówki, Cyraneczki, Głowienki i Czernice - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia 15.08 - 21.12
Kuropatwy Kuropatwy - od dnia 09 września do dnia 22 października, a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia 09.09 - 22.10
Lisy  Lisy - od dnia 30.05 do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec
 lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok
30.05 - 31.03
Łyski Łyski - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia 15.08 - 21.12
Muflony Muflony - tryki - od dnia 30 września do końca lutego,
owce i jagnięta - od dnia 30 września do dnia 15 stycznia
30.09 - 28.02
Norki, jenoty, szpy praczej Norki amerykańskie,Jenoty i Szopy pracze - przez cały rok 01.01 - 31.12
Piżmaki Piżmaki - od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych -przez cały rok 11.08 - 15.04
Sarna - kozy i koźlęta Sarna -  kozy od 30.09 do 15.01
               koźlęta od 30.09 do 15.01
30.09 - 15.01
Sarny -Kozioł sarny -  kozły - od dnia 11 maja do dnia 1 października,
             
11.05 - 1.10
Słonki Słonki - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia 01.09 - 21.12
Tchórze i kuny Tchórze i Kuny (leśne i domowe) - od dnia 1 września do dnia 02 kwietnia, a na terenach obwodów łowieckich,
 w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok
01.09 - 02.04
Zające, Króliki Zające szaraki i dzikie króliki - od dnia 1 listopada do dnia 01 stycznia, a w drodze odłowu
                                                       - do dnia 15 stycznia
01.11 - 01.01