Gospodarka łowiecka

Gospodarka łowiecka

„ŁOŚ” gospodaruje na czterech obwodach w nadleśnictwach: Górowo Iławeckie, Lidzbark, Jedwabno i Korpele o ogólnej powierzchni 26 537 ha. Na jednego macierzystego myśliwego przypada ok. 223 ha. Każdy obwód chroniony jest przez przeszkolonego strażnika łowieckiego.  Aktualnie (2013/2014) plan pozyskania wynosi: 35 jeleni byków,  70 łań i cieląt, 178 saren , 340 dzików oraz 170 lisów.

Koło czyni dużo aby zarówno w lesie jak też w kasie było zasobnie. Członkowie aktywnie uczestniczą w Akcji poprawy warunków bytowych zwierzyny: tworzenia remiz, nasadzeń drzewek owocowych i krzewów oraz wykaszanie łąk.

W warunkach gospodarki rynkowej Koło zaniechało upraw poletek produkcyjnych na rzecz poletek zaporowych i żerowych. Paszę soczystą i treściwą zakupuje u rolników. Siano pozyskuje we własnym zakresie. Koło korzysta z unijnych dopłat bezpośrednich z obszaru 40 ha użytków rolnych.. Na terenie obwodów posiada 3 kwatery myśliwskie, z czego 2 o wysokim standardzie: w Bałdzkim Piecu – obwód Nr 267 i Jarzeniu – obwód Nr 23.

Wypłacone odszkodowania dla rolników w sezonie 2012/2013 za szkody w uprawach rolnych to aktualnie ok. 94 tys złotych.

 Członkowie koła

Gospodarze obwodów: Nr 23 – D. Fil, Nr 265 – R. Brzóska, Nr 267 – B. Granacki, Nr 329 –  Br. Granacki.

Aktualnie stan osobowy Koła jest następujący: 101 członków macierzystych, 18 członków niemacierzystych i 6 kandydatów.


Urządzenia myśliwskie

Lp.  Obwody                                 23                   265                    267              329
                                                      ilość                ilość                   ilość             ilość

1.     Paśniki                                  36                   14                       25                3
2.    Lizawki                                   63                   40                       40              13
3.    Ambony  kryte                       63                    30                       36              24
4.    Wiata                                       1                       -                          -                 -
5.    Domki myśliwskie                  1                      1                         1                 -Dokarmianie zwierzyny

Dokarmianie zwierzyny w Kole realizowane było poprzez zagospodarowanie poletek żerowych, poletek zaporowych i łąk oraz wykładanie karmy w okresie zimowym.
Miniona zima była dość długa i może spowodować upadki, których jeszcze nie oceniliśmy.
W sezonie łowieckim 2012/2013 w obwodach Koła zagospodarowano poletka i łąki oraz wyłożono następujące ilości karmy:

Wyszczególnienie / Obwód                         23         265         267         329        Razem
1. Karma sucha                                             3 t         14 t           2 t        0,5 t             5 t
2. Karma soczysta                                      30 t         40 t         40 t          5  t           70 t
3. Karma treściwa                                         6 t           4 t         10 t        0,3 t        40,6 t
4. Sól                                                           200 kg     150 kg    500 kg    100 kg    500 kg
5. Poletka żerowe                                     3,92 ha      6,8 ha        3 ha     0.8 ha  13,72 ha
6. Łąki                                                            -            3,45 ha    23,66 ha     -        27,11 ha