Rys historyczny

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE Nr 105 „ŁOŚ” W OLSZTYNIE

Rys historyczny

Wojskowe Koło Łowieckie (WKŁ) – początkowo Nr 289 powstało w maju 1954 roku. W skład pierwszego zarządu zostali wybrani: Kol. Teodor Romański – Przewodniczący, Kol. Michał Dawidziuk – Łowczy, Kol. Wiktor Flejta – Sekretarz i Kol. Jan Cichocki – Skarbnik. W 1955 roku Koło przejęło dwa obwody po rozwiązanym Kole Łowieckim przy JW 2576. W związku ze zmianami organizacyjnymi w 1957 roku Koło otrzymało nazwę WKŁ Nr 105. Wiosną 1960 roku Koło przybrało nazwę WKŁ Nr 105 „ŁOŚ”.

Założycielami Koła byli min. Koledzy Jan Cichocki i Antoni Granacki – do dzisiaj aktywni członkowie (Koła), którzy od 2003 roku uzyskali godność honorowych członków koła. Kolega Jan Cichocki był wielokrotnie wybieranym Łowczym Koła, wielokrotnie wyróżnianym odznaczeniami państwowymi i łowieckimi, w tym najwyższym odznaczeniem PZŁ „Złomem” oraz Medalem Św. Huberta.


Ważne wydarzenia

Na 40-lecie wykonano dla członków jednolite ubrania organizacyjne na uroczyste spotkania i zgromadzenia. Natomiast na 45 -lecie przekazano wszystkim członkom noże myśliwskie z okolicznościowym znaczkiem.

Z okazji 50-lecia Koła członkowie ufundowali Sztandar, który został wręczony na uroczystym walnym zgromadzeniu z udziałem ZO PZŁ przez Przewodniczącego W-M Okręgowej Rady Łowieckiej. Jednocześnie wszyscy członkowie otrzymali pamiątkowe, jubileuszowe srebrne odznaki 50-lecia WKŁ „ŁOŚ”. Jeszcze w tym samym roku Koło zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi łowieckiej.

Z okazji 55- lecia Koła członkowie  ufundowali Kapliczkę w Bałdach. Jednocześnie członkowie otrzymali pamiątkowe jubileuszowe znaczki na 55-lecie WKŁ ,,Łoś". Wojskowe koło Łowieckie Łoś otrzymało złom

Z okazji 60-lecia koła odbędzie się Bal Myśliwski oraz zostanie wystawiony pamiątkowy obeliski poświęcony myśliwym którzy odeszli do krainy wiecznych łowów.

Do tradycji należą uroczyste spotkania Zarządu Koła oraz gospodarzy obwodów
z administracją samorządową, leśną, policją, Strażą Graniczną oraz rolnikami działającymi
w rejonach obwodów.