Wynajem domków

Wynajem domków zgodnie z uchwałą z roku 2016

 §18.1.Ustala się opłatę za zakwaterowanie w domku myśliwskim w Jarzeniu  w Witówku i Bałdzkim Piecu  w wysokości 15 zł dla członka koła i 30 dla towarzszącego członka rodziny oraz po 120,00 zł za cały domek dla członka koła oraz odpowiednio dla osób spoza koła po  150,00 zł.

Opłat powyższych nie pobiera się w wypadku pobytu związanego z polowaniem zbiorowym, pobytem służbowym i imprezami organizowanymi przez Koło.


 Myśliwy powyższe opłaty musi uregulować do końca miesiąca po uzgodnieniu
ze Skarbnikiem, a w przypadku braku wpłaty zostanie wezwany do ich uregulowania w wysokości powiększonej o podatek VAT. Brak wpłaty może stanowić podstawę do skreślenia z listy członków Koła.


Wynajem jednego z powyższych domków  kontakt:

z zarządem Wojskowego Koła Łowieckiego Łoś