Wynajem domków

Wynajem domków zgodnie z uchwałą z roku 2023

Paragraf 18 pkt.1 ust. 4

Opłatę za dobę zakwaterowania w domku myśliwskim w Jarzeniu, w Witówku oraz

Bałdzkim Piecu w wysokości 100 zł od osoby/dobę dla osób nie będących członkami

Koła, płatną z góry przed pobytem. Myśliwy do 3 dni 0 zł, powyżej 3 dni 30 zł od

osoby/dobę oraz osoba towarzysząca myśliwemu niezależnie od ilości dni 60 zł od

osoby/dobę

Opłat powyższych nie pobiera się w wypadku pobytu związanego z polowaniem zbiorowym, pobytem służbowym i imprezami organizowanymi przez Koło.


 Myśliwy powyższe opłaty musi uregulować do końca miesiąca po uzgodnieniu
ze Skarbnikiem, a w przypadku braku wpłaty zostanie wezwany do ich uregulowania w wysokości powiększonej o podatek VAT. Brak wpłaty może stanowić podstawę do skreślenia z listy członków Koła.


Wynajem jednego z powyższych domków  kontakt:

z zarządem Wojskowego Koła Łowieckiego Łoś