Obwody

 Obwody Łowieckie
Wojskowego Koła Łowieckiego Łoś nr 105 OLSZTYN


Uwaga !!! Mapy obwodów z zaznaczonymi rejonami  i łowiskami dostępne po zalogowaniu w zakładce dokumenty do pobrania


Obwód    nr 23
Powierzchnia:
6364 ha w tym 2310 ha lasów

Granice obwodu:
Od granicy państwowej szosą przez Augamy, Sągnity, Kandyty, Małą Stegę, Lelkowo oraz Głąbock do granicy państwowej


Obwód    nr 265

Powierzchnia:
6495 ha w tym 2424 ha lasów

Granice obwodu:
Od osady Sawica strugą, zachodnim brzebiem jęziora Natać, rzeką Saską i zachodnim brzegiem jeziora Sędańsk, rzeką Sawica do mostu i następnie drogą 200m na południe od Witówka do szosy i szosą przez Narty, Jedwabno do Burdąga, a stąd drogą przez Dźwiersztyny do torów kolejowych i wzdłuż do drogą do osady Sawica.


Obwód    nr 267 

Powierzchnia:
9554 ha  po wyłączeniach 8855 ha w tym 6292 ha lasów

Granice obwodu:
Od wsi Butryny szosą do granicy między Nadleśnictwem Nowe Ramuki i Jedwabno do rzeki Butryny i tą rzeką do jęziora Łajs i dalej zachodnim brzegiem tego jęziora do wsi Łajs, dalej wschodnim brzegiem jęziora Kośno i dalej granicą oddziału 265 do granicy gminy, a następnie granicą gminy biegnącą trasą linii energetycznej będącą jednocześnie linią między oddziałami 235 i 236, a mastępnie linią między oddziałami 213 i 214 do toru kolejowego i torem oraz szosą do wsi Tylkowo, skąd drogą przez wsie Tylkówko, Rutki do wsi Małszewo i szosą przez wsie: Burdąg, Jedwabno, Dłużek do wsi Czarny Piec, następnie drogą leśną na zachód do linii oddziałowej między oddziałami 155,136 a 156 do drogi w kierunku Bałd i tą drogą do północnego brzegu jeziora Gim i tym brzegiem do wsi Nowa Kaletka i dalej szosą do Butryn


Obwód    nr 329
Powierzchnia:
4124 ha  po wyłączeniach 4032 ha w tym 439 ha lasów

Granice obwodu: